Discuss - Lỗi "_undefined_" khi nhập giá trị vào form trong imacros | Kiếm Tiền Trên Mạng - Make Money Online

Em newbie mới tập tành chạy imacros đc vài bữa, nay em làm imacros lấy infor trong file *.csv; *.txt thì tới bước điền form thì bị lỗi “__undefined__” như hình dưới, có các pro nào đã từng bị lỗi này nếu đi ngang giúp em fix với ạ, em mò hoài mà vẫn mãi ko fix đc nên em đăng lên đây hỏi 😔😔😔. Em cảm ơn.

P/s: em chạy imacros ver 8.9.7 và đã thử FF 45.0; 54.0; 55.0.3 và 56.0 đều bị lỗi này ạ.

Capture.PNG

===code của em===
VERSION BUILD=8970419 RECORDER=FX
SET !DATASOURCE D:list.csv
SET !DATASOURCE_LINE {{!LOOP}}
SET !DATASOURCE_COLUMNS 4
TAB T=1
URL GOTO=http://demo.imacros.net/Automate/AutoDataEntry
WAIT SECONDS = 2
EVENT TYPE=CLICK SELECTOR=”HTML>BODY>DIV>SECTION>DIV>DIV>FORM>FIELDSET>OL>LI>INPUT” BUTTON=0
WAIT SECONDS = 3
EVENTS TYPE=KEYPRESS SELECTOR=”HTML>BODY>DIV>SECTION>DIV>DIV>FORM>FIELDSET>OL>LI>INPUT” CHARS=”{{COL1}}”
WAIT SECONDS = 3
EVENT TYPE=CLICK SELECTOR=”HTML>BODY>DIV>SECTION>DIV>DIV>FORM>FIELDSET>OL>LI:nth-of-type(2)>INPUT” BUTTON=0
WAIT SECONDS = 3
EVENTS TYPE=KEYPRESS SELECTOR=”HTML>BODY>DIV>SECTION>DIV>DIV>FORM>FIELDSET>OL>LI:nth-of-type(2)>INPUT” CHARS=”{{COL2}}”
WAIT SECONDS = 3
EVENT TYPE=CLICK SELECTOR=”HTML>BODY>DIV>SECTION>DIV>DIV>FORM>FIELDSET>OL>LI:nth-of-type(3)>INPUT” BUTTON=0
WAIT SECONDS = 3
EVENTS TYPE=KEYPRESS SELECTOR=”HTML>BODY>DIV>SECTION>DIV>DIV>FORM>FIELDSET>OL>LI:nth-of-type(3)>INPUT” CHARS=”{{COL3}}”
WAIT SECONDS = 3
EVENT TYPE=CLICK SELECTOR=”HTML>BODY>DIV>SECTION>DIV>DIV>FORM>FIELDSET>OL>LI:nth-of-type(4)>INPUT” BUTTON=0
WAIT SECONDS = 2
EVENTS TYPE=KEYPRESS SELECTOR=”HTML>BODY>DIV>SECTION>DIV>DIV>FORM>FIELDSET>OL>LI:nth-of-type(4)>INPUT” CHARS=”{{COL4}}”
WAIT SECONDS = 2
EVENT TYPE=CLICK SELECTOR=”HTML>BODY>DIV>SECTION>DIV>DIV>FORM>FIELDSET>OL>LI:nth-of-type(5)>INPUT” BUTTON=0
WAIT SECONDS = 3
EVENTS TYPE=KEYPRESS SELECTOR=”HTML>BODY>DIV>SECTION>DIV>DIV>FORM>FIELDSET>OL>LI:nth-of-type(5)>INPUT” CHARS=”{{COL4}}”
WAIT SECONDS = 3
EVENT TYPE=CLICK SELECTOR=”HTML>BODY>DIV>SECTION>DIV>DIV>FORM>FIELDSET>OL>LI:nth-of-type(8)>INPUT” BUTTON=0
WAIT SECONDS = 3
EVENTS TYPE=KEYPRESS SELECTOR=”HTML>BODY>DIV>SECTION>DIV>DIV>FORM>FIELDSET>OL>LI:nth-of-type(8)>INPUT” CHARS=”{{COL2}}”
WAIT SECONDS = 3
EVENT TYPE=CLICK SELECTOR=”HTML>BODY>DIV>SECTION>DIV>DIV>FORM>FIELDSET:nth-of-type(2)>BUTTON” BUTTON=0
WAIT SECONDS = 4

 

x

IvanBlog

About IvanBlog

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :